Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

En valgkamp, der kalder på radikale samtaler

Vi står over for ikke bare ét, men to afgørende valg: Både i Danmark og i Europa skal vi vælge en politisk retning. Men hvilke værktøjer griber vi efter for at sikre os politisk indflydelse efter et valg? Det har vi har spurgt den radikale landsformand Svend Thorhauge om og svaret er: samtaler og en tydelig markering af, hvad vi står for.
Af Maja Rimer
 
Hvad er din vigtigste opgave under en valgkamp?
 
”Som formand for valgudvalget er det min opgave, at vi får en valgkamp, hvor hele landsforbundet er med - og at vi får en valgkamp, der sparker røv, hvis jeg må være så fri. For det har vi brug for, når vi skal skabe en ny retning for Danmark og for Europa”, fortæller den radikale landsformand Svend Thorhauge. 
 
Radikale Venstre startede som en samtaleklub i 1903, hvor en blandet flok mødtes for at diskutere politik i en lejlighed i København. Her udvekslede de anskuelser og lod det bedste argument vinde. Og når vi inden længe går til ikke bare ét, men to valg, er det som dengang med samtalen i højsædet. 
 
”Siden vores begyndelse har vi været et parti, der forankrer vores holdninger i argumentation og ikke i at repræsentere en bestemt gruppe i samfundet. Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes muligheder, og derfor gør vi også så meget ud af samtalerne i denne valgkamp med tal med og dør til dør kampagner”, siger Svend Thorhauge. 
 
Siden den spæde start har Radikale Venstre kæmpet for, at alle mennesker får fodfæste i deres eget liv – og det gør vi stadig, forklarer han. 
 
”Den amerikanske filosof Hannah Arendt sagde, at vi må sikre, at alle mennesker får en plads i verden, hvorfra dets holdninger får betydning og dets handlinger får effekt. Det er det, vi kæmper for”, siger han. 
 
Valgkampen finder sted midt i en politisk tillidskrise – hvordan sikrer vi, at folk har tillid til, at vi kan løse store problemer med klima og flygtninge?
 
”Det gør vi ved at vise folk, at politik handler om at finde rigtige løsninger på virkelige problemer, og at politik derfor er nødt til at være nærværende. Vi har under denne valgkamp i højere grad end tidligere opsøgt folk, hvor de bor og lever deres liv, derfra, hvor deres verden går. Tilliden er afgørende for vores demokrati, men vi genvinder den ikke ved at kaste paroler ud over folk, men ved at spørge nysgerrigt ind til deres hverdag. Samtalen er grundstoffet i det radikale dna - og det skal den også være i mødet med vælgerne”, siger Svend Thorhauge.  
 
På den måde adskiller denne valgkamp sig fra den forrige, der var mere fokuseret på en række politiske udspil, som for os medlemmer kunne være meget konkrete; men som kan virke meget fjernt og abstrakt for det enkelte menneske. Og det er grunden til, at vi denne gang laver en meget mere nærværende valgkamp, der tager afsæt i en-til-en samtaler ved døren, på gaden eller måske i et kollegiekøkken. Det gør vi både, fordi det skaber tillid, men også fordi dialogen, er den bedste vej mellem mennesker, når vi skal flytte hinanden politisk, fortæller han. 
 
Vi står foran to valg: Et til Europa og et til Danmark: hvordan kommer det til at påvirke vores valgkamp?
 
”Vi fører én valgkamp. Og det gør vi, fordi det er det samme, vi er oppe i mod: Frygten har fået taget i for mange mennesker - både i Danmark og i Europa. Det skal vi ikke skælde folk ud over. Tværtimod skal vi give dem et bedre alternativ end frygten”, siger Svend Thorhauge og tilføjer:
 
”Vil vi virkelig gøre os selv og alle andre mindre frie, fordi vi er blevet bange for de rettigheder, vi har bygget de frie samfund på? Skal vi fremover være mindre stærke, fordi vi hellere vil lukke os om os selv, fremfor at være det internationalt forpligtende land, vores historie har gjort os til?”.  
 
For ham er det er de samme spørgsmål, vi møder i Danmark og Europa og strengt taget i hele verdenen. Vi radikale tror på, at vi kan skabe en grønnere, friere og stærkere fremtid både i Danmark og i Europa. Men det kræver politisk handling. Derfor har vi én valgkamp med ét budskab”, fortæller han. 
 
Her op til valgkampen bliver vi flere og flere medlemmer – hvordan kan det være, tror du?
 
”Jeg tror, Viggo Hørup havde ret, da han sagde, vi skulle dele os efter anskuelser. Han sagde, at hvis man bare prøver at ligne de andre, skuffer man hele verden, men hvis man gider ligne sig selv og stå fast på, hvem man er, får man en større opbakning. Og det er det, vi ser nu. Det er ikke bare godt for os, men for hele demokratiet, at folk kan se forskel. Ingen bør være i tvivl om, hvad vi står for”, siger Svend Thorhauge.  
 
Har du et godt råd til dem, der skal på gaden i valgkampen?
 
”Ja, gå sammen. Og smil. Vi har 75 folketingskandidater og 20 kandidater til Europa-Parlamentet, og man kan bare skabe mere, når man går sammen - og så er det sjovere. Samarbejd alt det, I kan – skab så meget fest i gaden og skab så mange samtaler i dørene, som I kan. Vælgerne skal opleve, at det her også er en fest – for det skal være en fest, fordi det er med til at gøre politik nærværende og interessant. Vi skal ud og skabe tillid, og det gør vi ved at være der, hvor vælgerne er og ved at tage afsæt i den virkelighed, der skaber deres verden, frem for i den, der skaber vores”.