Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Klimaordfører Ruben Kidde om den første tid

Da Ruben Kidde for et par måneder siden blev en del af den radikale folketingsgruppe, røg han direkte ind i orkanens øje med intensive klimaforhandlinger fra dag ét. Siden har han haft daglige kampe med regeringen om klima og grønne tiltag. Og kort inden Folketingets sommerferie lykkedes det så at lande en ambitiøs klimaaftale med markante radikale aftryk.
Af Kristian Brandrup
 
Siden midten af april har Ruben Kidde været Radikale Venstres klima- og energiordfører. Et ordførerskab han midlertidigt har overtaget fra Ida Auken, der er sygemeldt. Og det har været en intens periode, som Ruben Kidde har indtrådt i. Forhandlingerne om første del af en klimahandlingsplan landede nemlig først kort inden Folketingets sommerferie efter flere måneders hårde kampe:
 
"Det har været fantastisk at være med i klimaforhandlingerne. Regeringen er valgt efter et historisk klimavalg og på et grønt mandat. Derfor var det så vigtigt, at vi fik reel klimahandling nu, og at vi pressede regeringen maksimalt, så den lever op til sit grønne mandat,” forklarer han.
 
Grøn skattereform er motoren
Ruben Kidde understreger, at det for Radikale Venstre har været helt afgørende, at der i forhandlingerne ikke kun blev kigget på hjørner af klimapolitikken: 
 
”Vi har fået landet en aftale, som er langt grønnere, end det regeringen oprindeligt havde lagt op til. Vi får en stor satsning på energiøer, vi får revet vindmølleloftet ned, og ikke mindst har vi truffet en principbeslutning om, at vi skal lave en grøn skattereform, der indeholder en CO2-afgift. Dét er markante radikale fingeraftryk,” fortæller han.
 
Netop forslaget om den grønne skattereform har været et afgørende element for Radikale Venstre, forklarer Ruben Kidde:
 
”Vi ønsker, at den grønne omstilling og virksomhedernes vækst skal gå hånd i hånd. Målet med den grønne skattereform bliver derfor at give borgere og virksomheder incitament til at tænke og handle grønt, men uden at virksomhederne flytter ud af landet."
 
Radikale Venstre har som en del af en grøn skattereform foreslået, at der indføres en CO2-afgift. Og netop en CO2-afgift blev en del af den indgåede aftale: 

"Alle eksperter peger på, at en CO2-afgift er den rigtige vej at gå. Alle vores politiske ungdomspartier bakker op om det. Dan Jørgensen kaldte idéen med en CO2-afgift for en Georg Gearløs-model. Det understregede desværre bare, at seriøsiteten fra regeringen ikke var der til at starte med. Men det fik vi heldigvis rettet op på i forhandlingerne, hvor vi fik vredet armen om på regeringen”
 
Regeringen skal presses
Det har i det hele taget været en kamp for Radikale Venstre at få presset klimaet op på regeringens dagsorden, fortæller Ruben Kidde: 

"Regeringen ville gerne skyde det til efteråret. Men vi radikale gjorde det til et afgørende spørgsmål, og vi har været den klareste grønne stemme i debatten. Det var afgørende for os, at vi kunne gå på sommerferie med ro i maven og være godt på vej mod en 70 %-CO2-reduktion i forhold til vores udledninger i 1990”.
 
Selvom der nu er landet en første del af en ambitiøs klimahandlingsplan, er det dog ikke ensbetydende med, at Radikale Venstre nedtoner sit fokus på klima, forklarer Ruben Kidde: 
 
”Klimakampen er en ledestjerne for Radikale Venstre gennem hele valgperioden. Derfor har vi også fået skrevet ind i klimaloven, at der skal være årlige statusser på, hvordan det går med klimaet. Dermed kan vi lave løbende evalueringer og holde regeringen i ørerne. Ikke mindst glæder vi os til forhandlingerne i efteråret dels om den grønne skattereform og dels med nye store sværdslag på transport- og landbrugsområdet.” 

Ansvarlighedens moderskib
Personligt har klimaindsatsen altid været afgørende for Ruben Kidde: 
 
”Jeg er interesseret i de brede linjer. Klimapolitikken er for mig moderskibet for ansvarlighed, fordi der på klimaområdet i særlig grad er behov for ansvarlige politikere, der lytter til eksperter og scenarier, der måske kan virke uhåndgribelige på den korte bane, men som har kæmpe betydning på langt sigt.”
 
Samtidig understreger Ruben Kidde, at det faktisk betyder noget i den store verden, hvad Danmark foretager sig på klimaområdet: 
 
”Danmark har historisk vist, at vi kan inspirere resten af verden, blandt andet med vores vindmøller. Vi sender embedsmænd ud og rådgiver i for eksempel Kina, om hvordan de laver den grønne omstilling. Vores grønne diplomati er stærkt, og vi kan vise omverdenen, at det kan lade sig gøre.”
 
Derfor er Ruben Kidde også så glad for, at det lykkedes at lande en klimaaftale inden sommerferien:  
 
”Det betyder enormt meget. Jeg er kommet i Folketinget på et specielt tidspunkt. Ida Auken er en stjernespiller, og det er nogle meget store sko, jeg skal udfylde. Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes os i Radikale Venstre at give klimakampen momentum. For grøn betyder nu – og det har vi vist med vores aftale,” forklarer Ruben Kidde.