Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Kom med til byen i Europa uden højrepopulisme

Borgmester Bart Somers har fået hele verden til at se mod sin multikulturelle by Mechelen i Belgien. Han har forvandlet den fra at være en by plaget af kriminalitet til at være en eftertragtet by og en rollemodel for integration. Her er, i modsætning til resten af Europa, ikke ét ungt menneske rejst til Syrien eller Irak for at gå i hellig krig. Morten Østergaard inviterede borgmesteren med til årets nytårsstævne for at høre, hvordan han har båret sig ad.
Af Anne Stampe Arndt
 
En polariseret by i fortvivlelse, affald, der flyder i gaderne, en høj kriminalitetsrate og utryghed. Sådan beskriver Bart Somers byen Mechelen, som den så ud i 2001, da han blev borgmester. Det ekstreme højre havde fået 32 pct. af stemmerne i byrådet. Bart Somers’ liberale værdier var, ligesom i store dele af resten af Europa, under pres.
 
"Overalt i Europa fortæller populister historien om frygt og fortvivlelse, om hvordan det er umuligt at skabe succesfuld integration og leve sammen. Folk taler om kriminalitet som følge af migration som følge af inkompetente politikere", siger Bart Somers.
 
I dag har det ekstreme højre tabt terræn i Mechelen og sidder på færre end 10 pct. af pladserne i byrådet, mens Bart Somers’ liberale parti vinder opbakning. Og mens unge fra Bruxelles, København og Aarhus de senere år er draget i hellig krig for IS, kan Bart Somers stolt sige, at det er sket for lige præcis ingen i Mechelen.
 
Men hvordan er det gået til, at mens vi hører om det ekstreme højres fremgang i resten af Europa, ja, faktisk i det meste af verden, findes der en flække i Belgien, hvor det ekstreme højre er stemt ud? Hvor ingen unge tilslutter sig militante islamistiske grupper? Ifølge Bart Somers skal der tre ting til at skabe en by uden højrepopulisme. De kommer her: 
 
1. Nedbring kriminaliteten og skab tryghed
Første trin handler om at skabe en tryg by uden parallelsamfund og kriminalitet. Mechelen har investeret energi og penge i, at folk med forskellig baggrund kan møde hinanden og leve sammen. De har blandede skoler, blandede idrætsklubber og blandede boligområder, hvor alle lever under de samme regler og tager fælles ansvar for byen. Imens er kriminaliteten faldet - og trygheden og tilliden steget.
 
At skabe en tryg by kræver ifølge Bart Somers, at man mobiliserer og involverer alle samfundets borgere. I Mechelen har han involveret borgerne i programmer, for eksempel tjener studerende om sommeren penge ved at agere storebrødre og –søstre for børn på legepladsen.
 
"Det er ikke hvide politifolk i uniform, der fortæller dig, hvad du må og ikke må. Nej, det er dine kusiner og fætre, det er drengen fra den anden side af gaden, som repræsenterer byen. Det kan børnene identificere sig med. Og så begynder de at identificere sig med byen, at tage ansvar og lære vigtigheden af regler", fortæller Bart Somers.
 
2. Rekrutér folk til demokratiet, før de falder over alternativer
Andet trin handler om at gøre alle til borgere i byen. Det indebærer ifølge Bart Somers at stille krav til nye borgere og samtidig give plads til, at de kan blive en del af samfundet. Det kræver, at vi stopper med at tale om ‘os og dem’ - ellers vil de aldrig komme til at føle sig som borgere.
 
Ifølge Bart Somers må man basere sin politik på borgere i stedet for grupper, hvis alle skal kunne identificere sig med byen. Og her er populisternes vej kun med til at skabe splittelse.
 
"Populisterne får folk til at opfatte staten som fjenden. Det skaber parallelsamfund, hvor folk tror, politiet er imod dem. Og så har man selv banet vejen for, at nogle samles i kriminelle grupperinger, hvor politi og forebyggelse ikke kan nå dem", forklarer Bart Somers.
 
Og hvordan gør man så det?
 
Et af de værktøjer, Bart Somers har brugt til at rekruttere til demokratiet, er buddy-programmet, som han beskriver som en slags speed-dating, hvor alle nye i byen får en jævnaldrende buddy, som de tilbringer en time sammen med hver uge i et halvt år. 
 
Og det har vist sig at give gode resultater: 
 
"Efter få uger talte flere nye borgere sproget. De lærte, at de ikke behøvede at frygte politifolkene, fordi vi er et demokratisk samfund. De forstod, hvordan folk hilser på hinanden på gaden. Og de blev venner. Flere hjalp hinanden med at finde arbejde", fortæller han.
 
3. Bekæmp kassetænkning i et langt sejt træk 
Det tredje trin handler om tålmodighed. Det varede fem år, før Bart Somers begyndte at se resultater i Mechelen. I dag er det dem, der gerne vil polarisere, der er udenfor. Men hver dag er stadig en kamp for at bevare et klima, hvor det er muligt at leve sammen:
 
"Populister fortæller, hvordan man er en god dansker. Radikale islamister fortæller, hvordan man er en god muslim. De tager vores frihed fra os. Vi ved jo, at alle har mange forskellige identiteter - jeg er både belgisk, far, liberal og en læsehest. Det er alt det, der giver os mulighed for at relatere til andre mennesker."
 
For at skabe et samfund, hvor alle kan leve sammen, skal vi ifølge Bart Somers stoppe med at putte folk i kasser:
 
"Mechelens borgerne med marokkansk baggrund er lige så forskellige som alle andre. Vi har marokkanske læger, marokkanske narkohandlere og marokkanske politifolk. Marokkanere, der ikke taler sproget, og marokkanere, der underviser i sproget. Som liberale ved vi, at vi må se på individer – ikke grupper".
 
I dag er Mechelen en af de sikreste og reneste byer i Belgien. En by, der har brudt med stereotyper og lever fredeligt og mangfoldigt.
 
"Men hvordan bryder vi stereotyperne nu, når udlændingenes identitet er blevet skabt gennem årtier?", spørger Morten Østergaard på årets nytårsstævne.
 
"Gør det klart, at de børn er dine børn. Gør det klart, at vi ikke siger, de skal lære sproget, fordi vi er nationalister, men fordi vi ved, at hvis de ikke lærer sproget, har de ikke evnerne og mulighederne til at klare sig. Gør det klart, at du ikke vil lade islamister stjæle deres identitet som muslimer, men at de er dine børn, dine borgere, og du vil have dem her", lyder Bart Somers’ svar.
 
Til de lokale liberale i Danmark, som drømmer om en by uden ekstremisme og højrepopulisme, har Bart Somers opsummeret sin tilgang til integration i ét råd:
 
"Få folk med fremmed baggrund ind i organisationen. De skal med ved bordet. Man taler anderledes med folk end om folk. Et bord med etniske danskere kan gøre deres bedste, men det er ikke godt nok."
 

Omtalte personer

Morten Østergaard MF