Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Navne og begivenheder – maj 2020

Selvom coronavirussen fortsat påvirker meget omkring os, arbejder den radikale organisation videre på fuldt tryk. Det gælder både digitalt hovedbestyrelsesmøde, en ny selvbetjeningsløsning og ny proces for principprogrammet. Derudover kan du se frem til landsmøde i september. Du kan læse om alt dette og meget mere her!
Digitalt hovedbestyrelsesmøde 16. maj
Lørdag den 16. maj afholdes det første hovedbestyrelsesmøde i sin fulde form digitalt, inklusive afstemninger til hele fire valg.
 
Det drejer sig om Dialogforum for uddannelse og forskning, der blev udskudt fra sidste hovedbestyrelsesmøde i marts. Du kan melde dit kandidatur her. Derudover er der også valg til dialogforum for sundhedspolitik, som du kan kandidere til her. Ligeledes er der valg til Dialogforum for erhvervspolitik, hvortil du kan indsende dit kandidatur her. Til alle tre dialogfora skal der vælges en formand samt fire øvrige medlemmer af styregruppen. Der er frist for indsendelse af kandidaturer til de tre dialogfora onsdag den 13. maj kl. 12.
 
Endelig er der valg til resolutionsudvalget, der gennemgår resolutionsforslag og indstiller disse til landsmødet i september. Hertil har forretningsudvalget indstillet Leon Sebbelin, Kristina Siig og Kristine Kryger. Alle medlemmer kan stille op til resolutionsudvalget, og er du interesseret i at kandidere, kan du gøre det her.
 
Generalforsamlinger og årsmøder
I øjeblikket skulle mange lokale, radikale generalforsamlinger være løbet af staben landet rundt. Disse udskydes grundet coronavirus til et senere tidspunkt. Ligeledes arbejder organisationsnetværket i øjeblikket på, at finde ud af, hvad der bedst gøres i forbindelse med årsmøderne.
 
Indkaldelse til landsmøde i september 2020
Der afholdes landsmøde i weekenden den 19.-20. september 2020. Formen på landsmødet kommer naturligvis til at afhænge af, hvordan corona-situationen ser ud, når vi kommer nærmere. Men Forretningsudvalget vil som altid sikre en gennemførelse af landsmødet og vil sammen med Hovedbestyrelsen arbejde for gennemførelse at et så normalt landsmøde som muligt. Der vil løbende blive lagt opdateringer op i kalenderen på radikale.dk.
 
Ny proces for principprogram
Efter flere rokader af møder mv. har forretningsudvalget samt arbejdsgruppen for principprogram i fællesskab besluttet, at processen for et nyt, radikalt principprogram omlægges og udvides. Den nye proces strækker sig fra efteråret 2020 til efteråret 2022.
 
Processen indledes til efteråret 2020 med ti parallelle storkredsmøder. Derefter afholdes fem temamøder på tværs af landet i foråret 2021, hvor diskussionen er centreret om forskellige større temaer. Med input fra både storkreds- og temamøder udarbejder skrivegruppen derefter en skitse til programmet, der fremlægges til landsmødet i september 2021. Derefter arbejder skrivegruppen videre med programmet, og får fornyede input gennem værksteder på nytårsstævnet 2022.
 
Programmet vedtages planmæssigt på et ekstraordinært landsmøde i foråret 2022, og vedtages endeligt til det ordinære landsmøde i september 2022.
 
Ny selvbetjeningsløsning på vej
Vi er i fuld gang med at opdatere Radikale Venstres IT-platform, og de første forandringer er undervejs. Til sommer får vi nemlig nyt medlemssystem og en ny selvbetjeningsløsning, som bliver medlemmernes og tillidsfolks indgang til deres medlemskab og deres forening. De forskellige muligheder bliver rullet ud fra juni og i månederne frem mod landsmødet.
 
I den forbindelse udsendte vi før påske en spørgerunde til de lokale tillidsfolk, der bruger radikale.dk til at administrere deres forening. Vi ville gerne høre mere om, hvad der betyder noget for dem - både nu og i fremtiden. Resultatet fortæller os kort og godt, hvilke muligheder, der er de vigtigste for de lokale foreninger, og hvor udfordringerne ligger i deres arbejde. Mange er glade for de nuværende funktioner, men vi ved også, at det har været svært at finde og bruge dem. Endelig fortæller mange lokale formænd om den begrænsede tid, der ofte er til det frivillige arbejde. Det har givet os en række pejlemærker i det fremadrettede arbejde: Det skal være nemt og enkelt at finde og bruge funktionerne. Og så skal nye muligheder understøtte det vigtige, lokale arbejde - ikke stjæle tid fra det.
 
Ønsker du at følge projektet på lidt tættere hold, så er du velkommen i facebookgruppen Digital radikale, som du finder her.
 
Formand for Radikal Ungdom går af
Den 9. april valgte daværende formand for Radikal Ungdom, Lukas Lunøe, at fratræde posten med øjeblikkelig virkning.
 
På RU’s hovedbestyrelsesmøde søndag den 26. april, blev det besluttet, at der ikke bliver indkaldt til ekstraordinært landsmøde. I stedet har de konstitueret sig med en arbejdsfordeling mellem den organisatoriske næstformand Caroline Valentiner-Branth, den politiske næstformand Cornelius Sode samt hovedbestyrelsesformand Freja Holm Kristensen.