Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Navne og begivenheder - februar 2020

Vær med til at skrive Radikale Venstres nye principprogram, se billeder fra årets første tal-med-dag, eller læs mere om, hvem der blev valgt ved januars møde i Hovedbestyrelsen.
Morten Østergaard og Svend Thorhauge har nu afsluttet deres tur rundt i landet
Onsdag den 29. januar afsluttede Morten Østergaard og Svend Thorhauge deres tur rundt i landet med et besøg i Medborgerhuset i Silkeborg sammen med de vestjyske medlemmer. Turen har været fyldt med spændende samtaler, og Morten Østergaard og Svend Thorhauge har hver gang taget medlemmernes input til den politiske dagsorden med hjem, så det kan blive inddraget i partiets langsigtede strategi for denne valgperiode. Nåede du ikke med til møderne, er der hjælp at hente! Du kan læse en reportage fra mødet i Skanderborg fra sidste måneds Radikalt her, og desuden kan du i løbet af marts, april og maj deltage i nye tematiserede medlemsmøder og efterfølgende storkredsmøder. Her drejer det sig om partiets nye principprogram. Læs mere om principprogrammet og processen bag her.
 
Principprogramsprocessen er skudt i gang!
Nu vi er ved principprogrammet, er det værd at nævne, at processen nu officielt er skudt i gang. På årets nytårsstævne informerede landsformand Svend Thorhauge de deltagende medlemmer omkring processen, og medlemmerne fik ligeledes en pamflet med info. Gik du glip af nytårsstævnet, kan du finde pamfletten her, hvor du også kan læse mere om hele processen. Arbejdet med det nye principprogram tilrettelægges af en arbejdsgruppe i forretningsudvalget.  Derudover nedsættes en skrivegruppe bestående af seks HB-valgte medlemmer, 1-2 medlemmer fra folketingsgruppen og landsformanden. Ved årets første hovedbestyrelsesmøde på Nyborg Strand valgte hovedbestyrelsen de seks førstnævnte, som er: Christian Friis Bach, Peter Lauritsen, Christopher Røhl Andersen, Rune Christiansen, Sigrid Friis Proschowsky og Marianne Mulle Jensen.
 
Årets første hovedbestyrelsesmøde
Udover de vigtige beslutninger angående principprogrammet, var der også andre spændende valg på programmet til årets første hovedbestyrelsesmøde. Til dialogforum for grøn omstilling genvalgtes Louise Vinther Alis fra Sjællands Storkreds som formand. Derudover blev Torben Christensen fra Østjyllands Storkreds, Anders Metz Kristensen fra Københavns Storkreds, Charlotte Noer Helleberg fra Københavns Omegns Storkreds og Philip Tarning-Andersen fra Nordjyllands Storkreds valgt til styregruppen. Til skrivegruppen for udenrigspolitisk program blev Jan Villumsen fra Københavns Omegns Storkreds valgt som formand, og Lena Baden fra Nordsjællands Storkreds, Bo Nissen Knudsen fra Københavns Storkreds, Claus Madsen fra Sydjyllands Storkreds og Bjørn Møller fra Københavns Storkreds blev valgt som medlemmer af skrivegruppen. Endelig blev Johan Brødsgaard genvalgt til formand for Kommunalpolitisk Netværk.
 
Årets første tal med dag gennemført
Lørdag den 18. januar var radikale kandidater og frivillige på gaden over hele landet for at tale med borgerne om, hvad det bedste ved lige netop deres by, kommune og region var. Det blev til mange gode samtaler og en masse flotte skilte. På den måde blev arbejdet frem mod KRV21 skudt godt i gang og de nærvende samtale med borgerne fortsat. Se billeder fra dagen her.
 
Vi glæder os til næste gang, som er lørdag den 7. marts!