Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Nye folk og opgaver i regionerne

Hos os radikale regionsrådspolitikere er vi meget tilfredse med resultatet af KRV17.
Af Karin Friis Bach, gruppeformand, Region Hovedstaden
 
Til trods for Alternativets indtog og flere helt nye spidskandidater lykkedes det at lande på et valgresultat på 5,1% og at bevare repræsentation i alle fem regioner. Samlet set beholdt vi også vores 8 pladser og en plads i Danske Regioners bestyrelse.
 
Det sidste er vigtigt fordi det viste sig at blive nøglen til yderligere god radikal indflydelse. I den 17 mand store bestyrelse i Danske Regioner fordelte mandaterne sig nemlig med 8 til rød blok (S, SF og Ø), 8 til blå blok (V, K og DF) – og altså ét enkelt mandat til Radikale Venstre. Vi sidder dermed med det afgørende mandat i forhold til at bestemme, om det skal blive Socialdemokratiets eller Venstres formandskandidat, der skal erstatte Bent Hansen, når han til Danske Regioners generalforsamling i marts går af efter 10 år som formand for Danske Regioner. En situation, vi selvfølgelig har ønsket at udnytte bedst muligt. 
 
Vores udgangspunkt for forhandlingerne sidst i november var, at Radikale Venstre i Danske Regioner kan samarbejde til begge sider. Vores prioritering var derfor at gå efter mest mulig indflydelse, og vi startede med at give samme besked til begge sider: vi ønskede formandsskabet i det vigtigste udvalg, nemlig sundhedsudvalget. Det fik vi hurtigst og klarest ja til fra Venstre, samtidig med at Venstres kandidat, Stephanie Lose, også var med på at indgå en aftale om en mere transparent og inddragende måde at styre det politiske arbejde i Danske Regioner på fremover. Herudover fik vi også ned på skrift, at Danske Regioner i den kommende valgperiode skal række hånden ud mod KL i forhold til et tættere samarbejde om at løse opgaverne i Sundhedsvæsenet. Alt sammen forhold, som vi mener, har betydning for, hvilke politiske resultater der kan opnås i de næste 4 år. Valget faldt derfor på Venstres kandidat.
 
Enkelte partifæller har siden udtrykt bekymring for, hvordan sundhedsvæsenet nu fremover vil blive styret, når magten ligger hos blå blok. Vil vi fx en stigende grad af privatisering i forhold til den nuværende organisering af sundhedsvæsen? Her skal man bare huske på, at den daglige drift af sundhedsvæsenet og beslutninger om fx udbud af opgaver fortsat ligger i de enkelte regioner (her er 4 ud af 5 formænd socialdemokrater). Danske Regioner er først og fremmest en konsensusorganisation, der skal kunne agere og forhandle på vegne af samtlige valgte regionsrådspolitikere overfor andre interessenter, fx staten. Og i den sammenhæng kan menneskelige egenskaber og en reel vilje til at samarbejde ofte have en større betydning end partifarve.
 
Udover en plads i bestyrelsen samt formandskabet for sundhedsudvalget opnåede Radikale Venstre plads i tre af de øvrige stående udvalg (psykiatriudvalget, udvalget vedr. regional udvikling og EU, udvalget for sundhedsinnovation, erhvervssamarbejde og teknologi), formandsskabet for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, en bestyrelsesplads i Sundhed.dk, pladser i to landssamarbejdsudvalg samt en plads i Vanførefonden. Alt i alt en pæn opgradering i forhold til sidste valgperiode!
 
Med disse resultater er vi nu 8 radikale regionsrødder, der er fuld af lyst til at starte en ny periode! Tre af os har erfaring fra sidste periode, fem er helt nye. Nogle af de nye sidder alene i deres region, så opgaven bliver både at føre regional politik i hvert vores område, men lige så vigtigt at sikre et stærkt radikalt netværk, hvor vi engagerer, inspirerer, informerer og i sidste ende styrker hinanden.
 
Vi glæder os!