Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Radikale aftryk på historisk aftale om kommunal udligning

Kommunal- og skatteordfører Kathrine Olldag har brugt det meste af sin første tid på Christiansborg på at forberede og forhandle reformen af den kommunale udligning. Og i starten af maj indgik Radikale Venstre, Regeringen, Venstre, SF og Alternativet så en ny aftale. Det er særligt yderområderne, der står til at få et løft. Reformen betyder, at der skal omfordeles 19,3 milliarder på tværs af kommunerne. Lidt af en ilddåb for den nyvalgte kommunalordfører Kathrine Olldag. Her kan du høre om forløbet, resultatet og det fremtidige samarbejde med de radikale byrødder.
Radikale Venstre har sammen med regeringen, Venstre, SF og Alternativet indgået en ny aftale om en ny udligningsreform. Det er særligt yderområderne, der står til at få et løft. Reformen betyder at der skal omfordeles 19,3 milliarder på tværs af kommunerne. Lidt af en ilddåb for den nyvalgte kommunalordfører Kathrine Olldag. 


Er du tilfreds med den aftale der er landet?

Kvaliteten af vores fælles velfærd er et af de emner, der optager danskerne allermest. At velfærden ikke har samme høje kvalitet i hele landet er et stort politisk problem, som kun kan løses i fællesskab. Og aftalen om udligning bidrager til at løse det problem. 

Det kræver en høj grad af solidaritet at lave en aftale på det her område, og det er det bærende element i den her aftale. Det er princippet i, at når vi kigger hinanden i øjnene, så er vi enige om, at i Danmark skal vi have den samme velfærd uanset, hvilket postnummer vi bor i. 

Samtidig ved jeg godt, at ikke alle vil være tilfredse. Nogle havde drømt om mere. Andre havde håbet at skulle betale mindre. Jeg er dog tilfreds med, at Radikale Venstre har sikret en markant reduktion i regningen til de kommuner, der var udset til at betale allermest i Socialdemokratiets udspil.

Hvorfor var der så stort et behov for en reform?

Vi kender alle steder, hvor velfærden ikke har det niveau børn, unge, ældre og familier med rette forventer. Vi kender til gengæld ingen steder, hvor man synes, at velfærden er for god. 
Det gamle system sendte ikke nok penge ud til de dårligst stillede kommuner, og der var alt for mange kommuner, som ikke kunne få enderne til at mødes. Bunden var simpelthen for tung. Nu er der ryddet grundigt op, og mekanismerne i systemet er mere tidssvarende. 

Hvad kommer aftalen konkret til at betyde?

For mange kommuner betyder aftalen, at man ikke behøver at spare mere. Andre kommuner vil bruge pengene på at sætte skatten ned. Og hvis anlægsloftet fortsat hæves for 2021, vil der være mange kommuner, som får mulighed for at renovere og klimatilpasse bygninger med de her penge. Det er en kærkommen lejlighed til både at holde gang i økonomien og fremme den grønne omstilling.
 

Radikale Venstres aftryk på aftalen om udligning 
  • Udlændinge/integrationspulje på 90 mio. kr. til de kommuner, som er særligt udfordret af boligområder med høj kriminalitet. 
  • Beskæftigelsestilskuddet er indarbejdet i den generelle udligning og afspejler kommunernes reelle udgifter.
  • Vægtningen af demografi er skruet op. Det kommer kommuner med mange ældre borgere eller børnefamilier til gavn. 
  • Kommuner kan beholde indtægter fra P-afgifter – konkret er det en håndsrækning til eksempelvis Aarhus og København, som samlet set skal aflevere flere penge som følge af reformen.
  • De bidragende kommuner skal i reformen ikke bidrage med så først foreslået. 
  • Kommuner, der ønsker at hæve skatten, kan beholde den indtægt til sig selv, så de ved, hvad de har at gøre med.
  • Vi får en mere fair fordeling af indtægterne fra selskabsskatten. Kommunerne skal aflevere 1 procentpoint mere af provenuet fra selskabsskatten, og de midler bliver derefter fordelt mellem kommunerne gennem bloktilskuddet. 
  • Vi har medvirket til, at forhandlingerne ikke gik tabt i magtpolitisk spil, så vi kunne få en god bred løsning, der kan sikre tryghed om den nære velfærd på den lange bane. 
  • Få et overblik over hvordan pengene fordeles mellem kommunerne og læs hele aftalen her
 

De store knaster i forhandlingerne var mellem S og V. Hvad var vores rolle?


Vores rolle har været som en fredsbevarende styrke, så vi kunne sikre en bred aftale. For det skal ikke være nogen hemmelighed, at det ofte var os som leverede ideerne, når de to partier skulle mødes. Det ligger jo i det radikale DNA at få enderne til at mødes og forhandle, så vi kan få en aftale, der er til gavn for Danmarks ve og vel. Mindre magtspil og mere løsning. 

Hvordan har du forberedt dig på forhandlingerne?

Det er jo en meget vigtig og også historisk aftale og samtidig de første forhandlinger, jeg har været med til. Det har været lidt af en ilddåb. 


Hele vejen har jeg forsøgt at stille mig til rådighed for alle, der måtte have noget på hjerte, og jeg har været ude i landet på over 20 besøg for at lytte til de kommunale rødders tanker om udligningssystemet. Og jeg har faktisk oplevet en stor sammenhæng mellem det, der blev sagt på tværs af kommuner og landsdele. Jeg har lært meget om kommunernes virkelighed. Så jeg håber, at vi kan fortsætte en god samtale mellem lokalt valgte og Christiansborg, så vi kan lave politik sammen i de næste tre år. Det er der et stort potentiale i.

Hvad er det næste store, der sker i det kommunale landskab i kølvandet på reformen?

For vores borgmestre og vores kommunalpolitikere er den næste store opgave forhandlingerne om økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Her kommer der til at være kamp om serviceloftet, da mange af de kommuner, som har fået flere penge desværre ikke bruger dem på grund af serviceloftet. Derfor skal der forhandles om at hæve det. 
 

 

Omtalte personer

Kathrine Olldag MF