Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Tre lokalpolitikere fortæller om corona-krisen

Den største ledelsesmæssige opgave siden krigen. Sådan kunne man betegne først nedlukningen og siden genåbningen af Danmark i marts og april 2020. Både Folketingsgruppen og de folkevalgte i kommuner og regioner har løst ekstraordinære og komplekse opgaver i et tempo og med en intensitet, som er uden historisk sidestykke. Her får du et perspektiv på forløbet fra tre radikale lokalpolitikere, der står i spidsen for at få forandringerne til at fungere.
Artiklen er skrevet af Asger Hagelund, der er ny kommunal – og regionalpolitik konsulent. Så har du idéer til lokale historier, kan du altid kontakte ham på asger.hagelund@ft.dk. 
 
Susanne Crawley Larsen, Rådmand for Børn og Unge i Odense Kommune
 
Hvordan har corona påvirket Odense kommune?
På gaden er der tydeligt færre mennesker og biler. Alligevel er vi rykket tættere sammen. Krisen har skabt et sammenhold og et større gå-på-mod. Jeg synes, at alle har udvist stor forståelse for situationen og de nye krav. 
 
Hvad har været dit vigtigste fokus under corona-krisen? 
Min første prioritet har været at holde snor i de sårbare børn og udsatte. Dem som har et frirum i skolen, i dagtilbuddet og til sport i vores foreninger. Det er eksempelvis børn, der bor hjemme med psykisk syge forældre. Her skal vi opretholde vores sociale indsats under ændrede forhold. Jeg har også krævet, at lærerne og pædagogerne kontakter alle deres elever og familier med børn i dagtilbud. Vi ved jo, at situationen belaster familierne, og at det betyder noget, at deres lærer ringer for at høre, hvordan det går. 
 
Jeg er også bekymret for vores unge, hvor vi begynder at se konsekvenserne nu. Jeg har derfor lavet en opgraderet kampagne for vores gratis psykologtilbud til unge og sikret øget bemanding af telefonerne. 
Samtidig har mit fokus været på den brede kommunikation til forældre, medarbejdere og politikere. Vores kommunikationsmedarbejdere har jo arbejdet i døgndrift med at producere information. En kæmpe ros til dem. De har gjort det så flot. 
 
Hvad har været den største udfordring under corona? 
Genåbningen. Det var langt sværere at åbne end at lukke, fordi reglerne skal omsættes til et ensartet udtryk i hele kommunen. Her bliver inddragelsen også ekstremt vigtigt. Jeg har ringet til alle lokale fagforeningsformand fra FOA, BUPL og Lærerforeningen for at få dem med ind over åbningen. 
 
Har I fået nye indsigter eller positive erfaringer som følge af corona?
Mødestrukturerne bliver anderledes fremover. Vi er jo alle blevet rutinerede til at bruge Teams og Skype. Det skaber effektivitet og kortere møder. Det skal vi fortsætte med. 
 
Bilfri bymidte kunne man også foreslå igen over sommeren, nu hvor flere har fået øjnene, hvor dejligt det er gå og cykle igennem midten af byen.
 
 
Karin Friis Bach, formand for Region Hovedstadens udvalg for værdibaseret styring
 
Hvordan har corona påvirket Region Hovedstaden?
Det har været vilde tider. Corona har vendt op og ned på det hele. Alle har været i gang og arbejdet i døgndrift med at frigøre kapacitet, omlægge planer, udskyde behandlinger og meget mere.  
 
Omstillingen har ikke kun været på de kliniske områder. Det har været fantastisk at se HR-afdelingen løfte en kæmpe opgave i at oplære sundhedspersonale til at varetage nye kompetencer. De har også oplært medicinstuderende og pensionerede læger til håndtere corona-patienter og teste. 
 
Vores ejendomsadministration har knoklet for at skabe de nødvendige fysiske rammer, så coronaen blev holdt ude fra resten af hospitalet. 
 
Og så må jeg tage hatten af for vores indkøbsafdeling i Region Hovedstaden, som har købt udstyr og værnemidler for alle fem regioner. Det hele skulle jo gå stærkt, så regionsrådet besluttede at give administrationen bemyndigelse til køb værnemidler m.m. uden politisk beslutning. Der var tale om et ret stort beløb, som de kunne købe ind for. Indkøbsafdelingen begyndte at kalde sig selv for ’jægere’ og kunne blive ringet op midt om natte med et hurtigt tilbud om at købe masker for flere millioner. Senere fandt vi ud af, at lastbiler med vores forsendelser blev bestjålet, når de kørte op igennem Europa. Det hele var ret dramatisk, da vi på et tidspunkt kun havde lagerbeholdning for visse værnemidler, der svarede til et forbrug i få dage frem. 
 
Hvad har været dit vigtigste fokus under corona? 
Det vigtigste i starten var at bakke op om den nationale strategi og implementere den mest effektivt. I forbindelse med genåbningen bliver mit fokus at få politikken tilbage igen. Vi står med en række store beslutninger om eksempelvis de faglige retningslinjer for pukkelafvikling, der kræver en politisk drøftelse. Et eksempel er borgere i fertilitetsbehandling, som har ventet længe, og som ikke ved, hvornår de kan starte op igen. Det er et eksempel på en type behandling, der kunne være godt at få i gang hurtigt, synes jeg. 
 
 
Leon Sebbelin, borgmester i Rebild Kommune
 
Hvordan har corona påvirket Rebild kommune?
Da Statsministeren lukker landet ned den 11. marts, går min e-mail amok. Næste morgen klokken 8.00 afholder direktionen og jeg krisestabsmøde. Fokus er på bemandingen, og hvad der skal gøres her og nu. Derefter følger en lang række lange og hektiske dage, hvor vi får lukket alting ned. Implementeringen af de mange detaljerede krav har været krævende og udfordret vores kommunikation. De mange nye krav fra myndigheder kom først noget tid efter pressemøderne, så det har betydet, at borgere og medarbejdere ville have svar, før vi selv kendte dem.  
 
Hvad har været dit vigtigste fokus under corona? 
At de mest udsatte grupper fik den velfærd, som de er dybt afhængige af. Også i et scenarie, hvor mange blandt personalet kunne blive sygemeldt, skulle vi kunne levere den daglige velfærd. Derfor måtte krisestaben som det første opbygge en nødplan for håndtering af potentielt mange sygemeldte medarbejdere. Heldigvis fungerede det, og jeg er stolt af, at vi ikke har haft nogen med corona på vores ældrecentre. 
 
Det lokale demokrati har også været vigtigt. Alligevel gik det i en periode så stærkt, at jeg overfor de 24 andre byrådsmedlemmer har undskyldt den manglende løbende orientering de første uger. Det er nu også sat i system, så der minimum en gang om ugen udsendes opdatering til byrådet.
 
Som følge af de tekniske udfordringer med at mødes online, har byrådet på mit forslag valgt nødstyre, hvor de syv medlemmer i økonomiudvalget overtager byrådets opgaver. Men alle planlagte fagudvalgsmøder er blevet afholdt og udvalgene har helt samme kompetencer, som de altid har haft.  
 
Har du sat radikale aftryk på beslutningerne under forløbet?
Det er svært at sige. Nok ikke i den her situation. Jeg har løst det på min måde. Det har jo været bundne opgaver og 99% implementering. Det har handlet om at få styr på opgaverne og de løbende og skiftende udmeldinger fra centralt hold, der har skullet formidles ud i organisationen. 
 
Har du fået nye indsigter eller positive erfaringer som følge af corona?
Ja, bestemt. Vi er blevet skarpe til virtuelle møder. Så det skal vi fortsætte med fremover. Vi har administrationen fordelt på tre adresser og hidtil har der været en livlig trafik mellem dem. Vi har allerede haft den første snak på et direktionsmøde om, hvordan de nye erfaringer kan blive normalen i fremtiden.