Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Van(d)vittigt varmt

Hvor det varme vejr i Danmark fører til fyldte parker og strande, fører det flere steder verden over til tørke og vandmangel. Men med en rekord varm maj og fortsatte klimaforandringer i kikkerten, bør danskerne så være urolige for vandmangel i fremtiden? Og hvordan ser fremtidsscenariet ud for vandmangel i resten af verden?
Af Jonathan Tornbjerg Millant
 
Maj har været en varm måned, rekord varm. En normal maj måned har en gennemsnitstemperatur på 10,8 grader. Denne maj havde en gennemsnitstemperatur på 15 grader. Det har medført et usædvanligt højt vandforbrug, hvorfor blandt andet Alsønderup Vandværk i Hillerød valgte at sende en SMS rundt til forsyningsområdets beboere. Beskeden var enkel. Spar på vandet. Problemet var dog ikke vandmangel, men at vandværket havde svært ved at filtrere så meget vand, som beboerne brugte. Mange steder verden over er det netop vandmangel, der er problemet. Seneste eksempel findes i Cape Town, hvor myndighederne flere gange i foråret varslede med at lukke byens vandforsyninger og indføre vandrationer. Heldigvis blev byen reddet på målstregen af vinterregnen, men det er bare et spørgsmål om tid, før tørketruslen igen bliver en realitet i den sydafrikanske by. Men hvordan kan det være, at der på vores blå planet, hvor næsten 75 pct. af overfladen er dækket af vand, kan opstå vandmangel? 
 
Det skyldes først og fremmest, at kun 3 pct. af jordens vand er ferskvand, og ¾ af det er bundet i gletsjere og indlandsis. Derudover afhænger det af om et område har tilgængeligt vand eller ej. Den afgørende parameter for det kaldes vandbalancen. Er vandbalancen positiv, betyder det, at mængden af nedbør er større end mængden af vand, der fordamper og løber væk. Størstedelen af jordens områder har en positiv vandbalance, det betyder, at grundvand og søer forbliver fyldt på trods af indvinding af vand. Er vandbalancen derimod negativ, vil vandmagasinerne ikke blive fyldt op, hvilket giver alvorlige konsekvenser for de mennesker, der normalt udnytter disse vandressourcer. 
 
Vandmangel i Danmark? Eller: Van(d)skelige forhold i Danmark? 
I Danmark regner det en del. Derfor har Danmark som helhed en positiv vandbalance. Der dannes mere grundvand, end der indvindes. Det er dog ikke gældende for hele landet. I København og Nordsjælland er der en højere indvinding af grundvand, end der er dannelse, hvorfor vand i København ofte kommer fra andre områder på Sjælland. Grundvandsmangel var dog ikke problemet i Hillerød. Her var problemet, at der blev brugt mere vand, end vandværket kunne nå at filtrere, hvilket i første omgang betød et lavere vandtryk i området. Men den høje udnyttelse er ikke konsekvensfri. Grundvandsspejlet er sunket, nogle steder op til 10-15 meter, i Hovedstadsregionen. Det betyder blandt andet, at risikoen for forurening af grundvandet, og dermed vores drikkevand, er større (læs mere her ). Så selvom Danmark ikke oplever Sahara lignende tørkeforhold, skal vi stadig passe på vores vand. Hertil kommer klimaforandringerne, der givetvis bringer mere nedbør pr. år, men med store regionale og sæsonmæssige forskelle. Det vil have konsekvenser i form af længere sommerperioder på Sjælland med for lidt vand, hvilket er problematisk for grundvandsudnyttelsen. I Vestjylland er problemet omvendt, her vil for meget vand i perioder være problematisk for landbruget. 
 
Fremtidens van(d)vid: Vandmangel og forurenet drikkevand
På verdensplan står problemerne tydeligere klart. Omkring 40 pct. af verdens befolkning bor i områder med mere eller mindre alvorlig mangel på vand. Klimaforandringer, befolkningstilvækst og menneskelig påvirkning vil ifølge FN betyde, at efterspørgslen efter drikkevand vil stige med 40 pct. frem mod 2030. I Cape Town kom regnen heldigvis, og krisen blev udskudt. I første omgang indtil næste sommer. Vandmanglen er dermed endnu en god grund til at få bremset klimaforandringerne. I Danmark er udfordringen ikke vandmangel, men vandkvaliteten. Her er klimaforandringerne også indblandet, de ændrer dog ikke synderligt på metoderne til at sikre en høj vandkvalitet – klog udnyttelse af grundvandet, og at stoppe sprøjtning over de vandmagasiner vi udnytter til drikkevand.