Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Vi er Europa

Europa eller kaos. Sammen eller på r*ven? Når Europa i disse dage diskuterer, hvordan vi bedst kommer på fode igen efter corona, går bølgerne højt. I Radikale Venstre er vi ikke i tvivl: Danmark har et ansvar for at hjælpe lande, som er hårdere ramt end os.
Den holdning deler Danmarks regering desværre ikke. Men det gør fremsynede europæere som Merkel, Macron og fire liberale partiledere fra Sverige, Holland og Østrig heldigvis. Radikale Venstre har skrevet dette manifest om Europas fremtid med fire andre liberale partiledere. 
 
Af: Anders W. Jonsson, Beate Meinl-Reisinger, Morten Østergaard, Nyamko Sabuni og Rob Jetten. Hhv. vikarierende partileder for Centerpartiet i Sverige, formand for NEOS i Østrig, politisk leder for Radikale Venstre i Danmark, partileder af Liberalerna i Sverige og formand for D66 i Holland. 
 
Corona-krisen vil efterlade en dyb og varig indvirkning på Europa. Det er en krise i en hidtil uset skala og noget, som ingen af os nogensinde vil glemme. Corona-krisen har berørt selve grundlaget, hvorpå vores union blev bygget: Frihed. 
 
Vi har et valg at træffe: Europa eller kaos? Stærkt europæisk samarbejde og solidaritet eller usikkerhed og opløsning? Vi står mellem at bekæmpe vores problemer hver for sig - eller forene os for at løse gensidige problemer for Europa og resten af verden. 
 
Dette er et afgørende øjeblik. Sammen skal vi overvinde de udfordringer, som denne sundhedskrise stiller os over for nu. Det samme gælder for den voksende økonomiske krise, der følger, og for den klimakrise, der fortsat er en eksistentiel trussel mod menneskeheden. 
 
Vi må handle og er nødt til at lægge større vægt på uddannelse, fordi uddannelse giver os viden om verden omkring os, og endnu vigtigere giver det bedre muligheder for at tackle de problemer, vi står over for på den rigtige og mest meningsfulde måde. 
 
Vi, politikere, har et enormt ansvar. Ikke desto mindre kan vi ikke gøre det alene. Vi er nødt til at stå sammen, fordi: Vi er Europa. 
 
Vores europæiske samfund har et enormt potentiale til at ændre verden til det bedre. Det europæiske samarbejde har allerede grundlæggende ændret verden og europæiske borgeres liv siden anden verdenskrig. Århundreder med krig og blodsudgydelse er erstattet af fred. Økonomisk nedbrydning er erstattet af velfærd og økonomisk vækst. Nu er det op til os at sikre, at det består og udvikles til fremtidige generationer.
 
Som ledere af fem liberale partier i fire forskellige europæiske lande ønsker vi at forene vores arbejde for at overvinde denne krise og skabe et bedre Europa. Et Europa, der er i stand til at handle, beslutte og beskytte sine borgere som en åben, men alligevel robust union. Årsagen til dette er enkel: Vi er Europa.
 
Solidaritet gør stærkere
Mens Corona-krisen har tvunget mange nationer til at se indad, kan vi kun lykkes med at skabe en bedre verden ved at arbejde sammen. Vi kan ikke blive stærkere, hvis vi kun er os selv. Vi kan ikke skabe sikkerhed for en sundere økonomi med flere bæredygtige job og inspirerende iværksættere eller tackle klima-krisen ved at lukke vores grænser.
 
Vi kan ikke blive stærkere ved at dele os op i grupper – nord imod syd – eller ved at begrænse solidaritet inden for nationale landegrænser. Et endnu bedre, stærkere og forenet Europa vil fungere som et bolværk mod kræfter udefra, der bringer vores sikkerhed og frihed i fare.
 
Vores løfte er følgende: Vi kæmper sammen for et EU, der er baseret på demokrati, frihed og solidaritet. Vi arbejder for at finde grønne løsninger til økonomisk genopretning – som vi har gjort med støtteordninger som Green Deal eller Farm to Fork. 
 
For det første fordi, vi observerer udemokratiske kræfter, der bruger krisen til at udfordre retsstatsprincipper, og som bruger deres magt til at bortskaffe borgerlige friheder, demokratiske frihedsrettigheder og menneskerettigheder. Ikke desto mindre er disse rettigheder uomgængelige. Vi kan ikke se passivt til, når vores retsstatsprincipper bliver udfordret, og nogle af vores naboer bliver frataget deres grundlæggende rettigheder. Vi står fast på vores værdier og vil stille klare betingelser for, at der ikke skal gives EU-midler til lande, der krænker de grundlæggende demokratiske forpligtigelser.
 
For det andet er vi nødt til at arbejde sammen for at åbne vores indre grænser på en sikker måde. Bevægelsesfrihed er selve fundamentet, som Europas økonomier og samarbejde står på. Vores velfungerende fælles marked er selve mekanismen for solidaritet.
 
For det tredje bringer teknologi mange muligheder for smartere og mere effektive løsninger. Vi bør dog ikke gå på kompromis med vores frihed eller vores rettigheder til privatliv. Brug af tekniske løsninger til bekæm-pelse af virussen er kun muligt, når privatlivets rettigheder respekteres.
 
Derfor er vores løfte: Når vi siger, vi er Europa, er vi opmærksomme på de principper og ideer, som Europa bygger på. Frihed, menneskerettigheder og demokrati. Og de principper, vil vi kæmpe for at opretholde. Det er grundlaget for et bedre Europa. 
 
Genstart grønt
Vi må selvfølgelig se virkeligheden i øjnene. Corona-krisen er akut og kræver handling nu og her. Men klimakrisen er vores næste store krise. Corona-krisen bruges nu som en praktisk undskyldning for stilstand. Forestil dig, hvis Verdenssundhedsorganisationen (WHO) for 12 måneder siden havde sagt: ”Medmindre vi gør følgende nu, så vil hundredtusindvis af mennesker over hele planeten miste livet” - forhåbentlig ville vi have lyttet og reageret. Vi fik desværre ikke den mulighed med Corona. Men når det kommer til klimakrisen, er det nøjagtig den mulighed, vi har.
 
Vi ved, hvordan vi skal bekæmpe klimaforandringer - og vi kender konsekvenserne af ikke at gøre noget. Så hvorfor handler vi ikke? For nu har vi stadigvæk en chance. Men vi er den sidste generation, der kan forhindre klimaforandringer. Hvorfor ikke bruge Corona-krisen som et incitament til at skabe et endnu bedre Europa? Et grønnere Europa med ren luft, vand og meget lavere CO2-udledning. 
 
Vores hovedmål er at finde løsninger og gennemføre tiltag, der tager hensyn til sundhed, økonomi og frihed på samme tid. Kun en sådan afbalanceret tilgang vil gøre Europa succesfuld og modstandsdygtig. Derfor er adgang til kvalitetsuddannelse grundlæggende for, at vores lande får succes i fremtiden. Og dette inkluderer aldrig at glemme, at klimakrisen stadig er menneskehedens største udfordring.
 
Vores løfte til dig er dette: Vi vil være forenede og finde fælles grund for ægte europæisk solidaritet i kølvan-det på Corona-krisen. Vi står fast på vores grundlæggende værdier. Desuden bekræfter vi vores ambitioner om en grøn overgang for Europa som den progressive og rigtige måde at genstarte Europa på og dermed samle sig om løsninger, der ikke efterlader nogen lande i stikken for at fremme en kortsynet spar-sommelighed.
 
Vi er Europa!